Oferta

Oferta

Stres jest dobry i potrzebny jeśli potrafimy sobie z nim radzić. Jednak większość ludzi sobie nie radzi lub nie wie, że może zmienić swoje zachowanie w sytuacjach stresogennych a nawet zmienić myślenie o własnej skuteczności.

Tematem prewencji wypalenia stresowego i budowania odporności zajmujemy się od 2013 roku. Wszystkie nasze działania służą temu, aby zredukować stres pracowników i pomóc im radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Prowadzimy wiele aktywności związanych z redukcją stresu: warsztaty, webinary, konsultacje, pogadanki a nawet wyjazdy integracyjne połączone z „antystresem” i relaksacją.

Zdrowie psychofizyczne pracowników do nasza misja i najważniejszy cel zawodowy. Jeśli się stresujesz – to bardzo dobrze. My pomożemy Ci stresować się mądrzej i bez zgubnych skutków zdrowotnych

Wellbeing brzmi dumnie, szczególnie ostatnio, kiedy zrobił się bardzo modny. W naszym rozumieniu to nie moda i działamy w tym temacie od lat. Działania prozdrowotne powinny polegać na rzeczywistej poprawie samopoczucia psychofizycznego pracowników. Nie zawsze wystarczy spotkać się z samym dietetykiem (którego posłuchamy albo nie).

Na całość dobrego życia wpływa wiele aspektów, które łącząc się ze sobą sprawiają, że wzrasta poczucie zadowolenie z pracy, a  odsetek pracowników wypalonych zawodowo spada.

Proponujemy warsztaty z tematyki: radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychofizycznej, dbania o zdrowie, profilaktyki chorób kręgosłupa, relaksacji, rozwiązywania konfliktów, bezstresowej komunikacji i wiele innych.

Wspomagamy działy HR przy wprowadzaniu programów prozdrowotnych wewnątrz firmy i motywujemy pracowników do dbania o siebie.

Współpracujemy ze świetnym fizjoterapeutą – Pawłem Wroną (Mastens)

Jak sprawić, żeby zespół był bardziej zaangażowany w to, co robi i żeby każdy z członków stawiał cele zespołu ponad swoje własne?

Coaching zespołowy pomaga radzić sobie z konfliktami, spadkiem motywacji czy brakiem zaufania członków zespołu do siebie lub do swojego lidera. Dzięki sesjom coachingowym można stworzyć warunki do lepszej współpracy i tę współpracę dobrze określić. Takie spotkania coachów z zespołem mogą sprawić, ze życie zespołu i jego lidera będzie prostsze i mniej stresujące.

Coaching grupowy jest dobrym rozwiązaniem, kiedy specjaliści/menedżerowie mają podobne potrzeby i wyzwania. Pracujemy z homogeniczną grupą w obrębie jednej organizacji. Coaching grupowy świetnie sprawdza się jako wsparcie poszkoleniowe, rozwój talentów lub jako pomoc menedżerom w ich codziennej pracy.

Teoretycznie czasu w pracy mamy tyle samo. Tyle, że tylko część z nas ma nieefektywne nawyki, przez które traci sporo czasu i energii.

Można się lepiej zorganizować i elastycznie planować swój dzień w kalendarzu. Bo jeśli wszystko wydaje Ci się pilne i ważne, to zaczynasz odczuwać stres i spada twoja wydajność.

Możemy Ci pomóc. Prowadzimy warsztaty z zarządzania sobą w czasie,  budowania postawy asertywnej czy z efektywnych spotkań biznesowych. Proponujemy też coachingi indywidualne i konsultacje.

Czy wiecie, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od menedżera?

Dobre przygotowanie do pełnienia roli lidera/menedżera jest kluczowe w osiąganiu celów biznesowych, ale również dla tworzenie wspierającej kultury organizacyjnej.

Zaczynając od przygotowania uczestników do pełnienia roli menedżerskiej, poprzez naukę budowania i zarządzania zespołem, wspieramy pracowników w sytuacji zmian, konfliktów i spadku efektywności.

„Menedżerowania” można się nauczyć zdobywając narzędzia i umiejętności do zarządzania zespołem.

Prowadzimy konsultacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego.

Pracujemy z zespołami, menedżerami i specjalistami nad osiąganiem sukcesów w biurze i zwiększaniu ich zaangażowania i efektywności.

Wykorzystujemy narzędzia psychometryczne do świadomego rozwoju w obszarze zawodowym. Posiadamy certyfikację testu osobowości biznesowej Facet5.

Wspieramy działy HR we wprowadzaniu działań prozdrowotnych do organizacji.