Szkolenia

Szkolenia

WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ:

 1. Budowanie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu
 2. Antystres w firmie – krótkie formy – różne rozwiązania
 3. Motywacja do zmiany
 4. Zmiana nawyków na prozdrowotne
 5. Profilaktyka stresu i radzenie sobie
 6. Bezstresowa komunikacja w pracy
 7. Równowaga praca- dom
 8. Definiowanie i realizacja celów
 9. Relaks w pracy 🙂

 

PRZYKŁADOWE 2-DNIOWE SZKOLENIE DLA FIRM:

BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA STRES I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU

CELE:

 • Motywacja do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Redukcja napięć związanych z dotychczasowym nieosiąganiem wytyczonych celów
 • Nauka budowania własnych mechanizmów/zasobów do radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu
 • Budowanie własnej odporności psychofizycznej

 DLA KOGO:

 • Dla osób aktywnych zawodowo, które z różnych powodów chcą lub muszą poświęcić większą uwagę swojemu zdrowiu, aktywności i poziomowi stresu
 • Dla wszystkich, którzy chcą dbać o siebie na co dzień
 • Dla świadomych pracowników, którzy chcą przeciwdziałać własnemu wypaleniu zawodowemu

PROGRAM:

 • Analiza sytuacji stresogennych w środowisku pracy
 • Metody radzenia sobie ze stresem i ich weryfikacja pod kątem skuteczności
 • Stres korporacyjny i jego skutki
 • Trening technik oddechowych
 • Praca ze szkodliwymi nawykami w pracy
 • Ruch dla opornych – Office stretching
 • Trening relaksacji
 • Masaż krzesełkowy (z fizjoterapeutą/masażystą)
 • Mała zmiana nastawienia – duża zmiana w relacjach czyli bezstresowe informacje zwrotne/komunikacja w zespole
 • Automotywacja do zmiany (przygotowanie, rozpisanie celów, planowanie i praca nad wytrwałością
 • Odreagowywanie i odpoczynek – dbanie o siebie po pracy
 • Praca nad uważnością i świadomością
 • Wprowadzanie elementów prozdrowotnych w firmie oraz przegląd możliwości i dostępnych zasobów
 • Budowanie odporności na stres

PROGRAM JEST ZAWSZE INDYWIDUALNIE DOPASOWYWANY I MODYFIKOWANY DO POTRZEB KLIENTA/FIRMY.